logoCR-PL

 

Název programu: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Název výzvy: Výzva v rámci fondu mikroprojektů Silesia

Správce FM: Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000655

 

Název projektu: Mezi námi

 

Vedoucí partner: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace

Partner projektu s finančním příspěvkem: Gmina Świerklany

Realizátor projektu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach

Celkový rozpočet projektu: 30502,47 EUR

Popis projektu:  Projektem chceme podpořit přeshraniční spolupráci, která by ověřila porozumění si skupin jak dětí tak dospělých, kteří se setkávají při aktivitách zaměřených na environmentální výchovu, kulturu, folklór, poznávají společné historické a kulturní prameny, představí si vzájemnou žákovskou tvorbu. Všechny aktivity v rámci projektu budou vedeny aktivními metodami a formami vzdělávání, rozvíjeno bude kritické a tvořivé myšlení. Projekt bude sloužit pro dobro dětí, propagovat obce partnerů a Euroregion Silesia.

 

Projekt bude realizován v roce 2017 a zahrnuje následující aktivity:

 

Aktivity realizované v ČR:

Webové stránky Opavice a Opavičky

Environmentální den

Společný výlet dětí do Zoo v Ostravě s výukovým programem. Prohlídka školy. Výtvarná dílna zaměřená na výrobu hudebních nástrojů a výrobků ke Dni matek z přírodních materiálů.

FOTOGALERIE: ZDE

 

Taneční a pěvecké soustředění

Aktivity soustředění: hudba, tanec, hry a pohyb, výlety do okolí a relaxace v solné jeskyni.

Fotogalerie, první projektový den: ZDE

 

Folklórní odpoledne

Společná kulturní akce, kde dále vystoupí další zájmové a školní soubory  z Ostravy a jejího okolí. Výstava, která bude mapovat 65 letou historii tanečních souborů Opavica a Opavička. Foto ZDE

 

Čtení z kronik

Shrnutí projektu, prezentace zachycující projekt, křest slovníku, webové záložky věnované historii souborů Opavica a Opavička, výstavní galerie fotografií z projektu. Foto ZDE

 

Aktivity realizované v PL:

Poznejme se

Zahájení projektu, hudební soutěž vánočních koled, aktivit, jejichž cílem bude naučit se jazyk svých sousedů, ochutnávka slezských pokrmů vánočních

FOTOGALERIE: ZDE

 

Slovník sousedů

Soutěž o slovech s kresbami pro děti ve dvou věkových kategoriích. Společná tvorba pravidel soutěže, prohloubení kontaktů, tvorba obrazového slovníku, zasedání společné česko-polské poroty. Foto ZDE

 

U studny tří bratří

Společný výlet do Těšína, společná návštěva Muzea tisku a tiskových dílen, prohlídka Cieszyna. Seznámení se s legendou o počátcích polského státu a České republiky. Foto ZDE

 

Tradice polského Slezska

Návštěva muzea tradice v Zory, účast na regionálních workshopech, ochutnávka slezských pokrmů. Foto ZDE

 

Svátek školy

Společná mše v kostele, vystoupení na akademii, přednáška pro dospělé "Slezské regionální tradice", prohlídka okolí, návštěva galerie rodiny Holeszów. Foto ZDE

 

Uložit