Ve čtvrtek 9.5. jsme se staršími dětmi navštívily oblast Dolních Vítkovic. Mladší děti si pohrály v dětském světě s vodou, s kostkami, s hudebními nástroji a vypravily se do strašidelného lesa. Předškolní děti čekal výukový program „Geometráček“, při kterém si geometrické tvary nejen procvičily, ale také si s nimi pohrály a vypracovaly pracovní listy.

20190509 09031520190509 09073420190509 09362420190509 093650IMG 20190509 083742IMG 20190509 085234

 

V úterý 7.5. 2019 se konala tradiční besídka u příležitosti Dne matek. Děti ze třídy Motýlek si pro maminky připravily nejen krásný dáreček, ale i pásmo básniček, písniček a tanečků, které se všem zúčastněným velmi líbily a byly náležitě odměněny velkým potleskem.

20190507 15083420190507 15084220190507 15154020190507 151622

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II. Se nám podařilo získat finanční prostředky na interaktivní tabuli s projektorem do mateřské školy Polanecká.


Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které máme připojen počítač s datovým projektorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule i s projektorem byla nainstalována v lehárně starších dětí, kde je dostatek místa pro práci s tabulí.


Tabule je využívána během běžného dne. Paní učitelky si připravují své pracovní listy nebo využívají již vytvořené výukové programy přímo k práci s interaktivní tabulí. Děti mohou využívat program kreslení a tvoření obrazců. Pracují dotykem prstu, nebo pera. Dále je využívána jakou součást vzdělávacího programu. Vytvářením interaktivních pracovních listů zpestřujeme dětem denní činnosti, logopedické chvilky, grafomotorické chvilky, zrakově pohybovou koordinaci, prostorové vnímání a mnohé další… . Máme možnost shlédnout reálná videa k tématu, fotky a obrázky všeho druhu. Práci s interaktivní tabulí využívají jak starší tak i mladší děti.


Věříme, že interaktivní tabule nemůže nahradit lidský kontakt a přenos zkušeností, ale rozhodně může obohatit naši práci a možnosti rozvoje dětí dalšími směry, možnostmi a přinese nám nové nápady.


                                                                                                     Kolektiv MŠ Polanecká

tabule

 

 

V úterý 7.5. se děti při návštěvě knihovny seznámily s novou pohádkovou postavou - prasátkem Lojzíkem. Paní knihovnice je krásnou a poutavou formou seznámila s příběhem prasátka v ZOO a také děti seznámila s dalšími knihami, ve kterých prasátko Lojzík prožívá ještě zajímavější dobrodružství.

20190507 09493020190507 09494320190507 102156

V rámci akcí ke Dni země jsem se s dětmi vydaly do ZOO na program "Mláďata v ZOO". Děti se seznámily s tím, jaká se rodí mláďata plameňákům, jak poznají mláďata jelenů a mnoho dalšího.

20190503 10093420190503 10123120190503 104845image 0 02 05 35fb00d914b05b09ede9775536959b5ed517c6539fabc5132ac83fdacab93fd1 VIMG 20190503 101513

Pro děti z mateřské školy Rošického a Stanislavského, byly z projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“ zakoupeny celkem tři interaktivní zařízení 3BOX. 3BOX je zařízení, které napomáhá rozvoji dětí především v kognitivní, ale i psychomotorické oblasti. Děti procvičují a zdokonalují zrakové i sluchové vnímání, paměť, prostorovou představivost, logické uvažování i grafomotoriku. Děti hravou formou rozšiřují své poznatky o okolním světě a také získávají cenné základy čtenářské i matematické pregramotnosti. Vzhledem k tomu, že je práce s 3BOXEM pro děti velmi atraktivní, je vhodnou pomůckou pro kompenzaci oslabení v různých oblastech.

IMG 20190429 081557IMG 20190429 091213IMG 20190503 150127IMG 20190503 143515

V pátek 26.4. jsme se s dětmi vydaly na výlet do planetária. Po prohlídce vesmírných expozic si děti pohrály se zajímavou stavebnicí a vytvořily krásné a zajímavé stavby. Ale nejvíc se těšily do promítacího sálu, kde nás po úvodním seznámení - denní a noční obloha, hvězdy a souhvězdí - čekal krásný film ze života hmyzu, stromů a květin "Život stromů".

20190426 09211320190426 09213020190426 09214320190426 09303220190426 095632

Když doma hoří
Povídání a praktickou ukázku z práce hasičů si pro děti ze žabiček připravila naše kamarádka „Saša – studentka z VŠB“.
Děti se dozvěděly o tom, jak vznikají požáry v domácnosti, jak se jim dá předejít a jak vlastně vypadá zásah hasičů. Samy si pak vyzkoušely, co všechno musí hasiči při zásahu udělat. A v hasičských kalhotkách byly jako skuteční hasiči.

hasičihasiči1hasiči5hasiči3

Na jaře, jako již tradičně, jsme se s rodiči a jejich blízkými setkali ještě před velikonočními svátky. Každá třída si připravila tématicky zaměřený výrobek k Velikonocům, materiál i pomůcky pro tvorbu velkých i malých pracantů byly připraveny. Dekorovaly se vajíčka na pomlázku, vznikaly přáníčka různých velikostí a tvarů. Děti si procvičily práci s lepidlem, nůžkami, barvami, jemnou motoriku při práci s vyfouknutými vajíčky. Další překvapení všechny zúčastněné čekalo na zahradě. Nezbedný zajíček Ušáček rozsypal kinder vajíčka s překvapením po celé zahradě a během hledání připravil pro děti i několik nelehkých úkolů (přenášení vejce na lžíci, hod do kruhu,…). Domů si Žabičky i Berušky odnášely moc podařené výrobky ke svátkům jara i sladký perník na závěr podařeného odpoledne.

20190416 15353220190416 15383220190416 161927

 

Ve čtvrtek 11.4.2019 v odpoledních hodinách proběhly v naší MŠ tradiční velikonoční dílny. Rodiče spolu s dětmi vyráběli a zdobili dle vlastní fantazie košíčky a slepičku /zápich/. Výborné sušenky p. Tulejové nám zpříjemnily tvořivé odpoledne a tak děti odcházely nejen s plnýma rukama, ale i bříškem.

20190411 15093520190411 15290020190411 154419

Ve čtvrtek 11.4.2019 jsme převzali štafetu spolupráce se seniory a připravili pro ně velikonoční dílny. Po přivítání slovem i písní se senioři spolu s dětmi pustili do díla, malovali, lepili, zdobili. Na vše dohlížela p. Petra Hudečková, která pravidelně navštěvuje naší MŠ. Velmi nás také potěšila účast pana starosty i naší p. ředitelky. Rozcházeli jsme s pocitem velmi příjemně stráveného času a krásným velikonočním zajíčkem.

 20190411 10071020190411 10110820190411 10314220190411 111149