Prožili jsme týden  pod vrcholem Pradědu nabitý nejrůznějšími aktivitami a zážitky - návštěva zámku v Bruntále, vycházka na Švýcárnu, západ slunce na Pradědu, výlet do Karlovy Studánky podél pramenů Opavy, túra na Skřítek, olympijský běh a to vše proloženo řadou sportovních, stmelovacích a zážitkových aktivit.

8trTK018trTK028trTK03

 

 

 

 

 

 

 

8trTK048trTK058trTK068trTK078trTK088trTK09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8trTK108trTK118trTK128trTK138trTK148trTK158trTK16

Ve čtvrtek 20. prosince se konal již tradiční vánoční koncert žáků 2. stupně, na kterém nechybělo ani hudební vstoupení naší třídy. A pak už nic nebránilo tomu, abychom se mohli vzájemně obdarovat na (také již tradiční) vánoční besídce.

8trV01

8trV028trV038trV048trV058trV06

Ve čtvrtek 13. prosince jsme strávili dopoledne ve SVČ s lektory Tomášem a Ĺubou při programu Mevídek z Bogoty. Bylo to dopoledne naplněné spoustou aktivit, zábavy, ale i poučení.

8trPW018trPW028trPW038trPW048trPW058trPW068trPW078trPW088trPW098trPW108trPW118trPW12

Na čtvrtek 6. prosince jsme si pro děti z MŠ Stanislavského a pro děti z 1. stupně naší ZŠ připravili mikulášskou nadílku.
A protože dětí bylo mnoho, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jeden Mikuláš v doprovodu andělů a tlupy čertů navštívil nejprve děti z MŠ Stanislavského a pak děti z 1.-3. třídy na Bílovecké 1, druhý Mikuláš se svou družinou čertů a andělů přišel obdarovat děti z 1.-5. třídy E. Rošického.                                          

8trM028trM018trM038trM048trM058trM068trM078trM088trM09

Ve středu 5. prosince jsme navštívili vánoční Vídeň. Naše prohlídka města započala v zahradách zámku Schönbrunn, znalosti angličtiny jsme si mohli prověřit při exkurzi v Úřadovně OSN, architektonické památky města jsme obdivovali při odpolední procházce městem a celý výlet jsme zakončili na tradičních vánočních trzích před vídeňskou radnicí.

8trv018trv028trv03

 

 

Na čtvrtek 18. 10. 2018 jsme měli naplánováno sportovní dopoledne s dětmi z MŠ Stanislavského. Počasí nám ale vůbec nepřálo, a proto jsme nemohli jít s dětmi na baseballové hřiště Arrows. Přesto jsme si dopoledne všichni moc užili a už teď se těšíme na další setkání s našimi malými kamarády.

8trMS018trMS028trMS038trMS048trMS058trMS108trMS088trMS078trMS068trMS118trMS148trMS128trMS13