Školním metodikem prevence je Mgr. Svatava Zeinerová. Konzultační hodiny jsou vždy ve čtvrtek od 10:00 do 10:45 h, můžete si však domluvit předem i schůzku v jiném termínu.

 

Metodický pokyn k prevenci SPJ

Minimální preventivní program 2016 - 2017

Program proti šikanováníNebezpečí na internetu...

Se stále rychlejším rozvojem informačních technologií dochází i k novým druhům nebezpečí - ztráty soukromí, rizika prozrazení diskrétních informací, ale i možnostem zneužívání dětí.


V tomto odkazu si můžete prohlédnout film společnosti Seznam.cz určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.

Spoustu dalších informací můžete získat také na webech věnovaných právě bezpečnosti na internetu. Jsou jimi například saferinternet.cz, e-bezpeci.cz a slovenský server ovce.sk.