Český den proti rakovině

Žáci základní školy, rodiče, zaměstnanci základní školy a pracovníci ÚMOb Svinov zakoupili 238 kytiček za 4760,- Kč. Všem přispěvatelům děkujeme.

 denprotirakovině2019

   

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru na dobu určitou asistentku pedagoga. Více informací zde.

 

Třídění odpadu

Zástupcům školního parlamentu se podařilo ve spolupráci s vedením naší školy dovést do konce svůj požadavek na třídění odpadu. 22. dubna se každoročně slaví Den Země a v návaznosti na tento svátek jsme začali právě v tomto měsíci důsledně třídit odpad. Na každé patro byly umístěny dva kontejnery pro třídění papíru a plastů. Naše škola je zapojena do projektu Mléko a ovoce do škol a veškerý plastový odpad mají žáci možnost vyhazovat do žlutých popelnic. Zástupci parlamentu budou dohlížet na správné třídění a vynášení odpadu.

O problematiku ochrany životního prostředí se i nadále zajímáme. Mezi našimi žáky probíhá anketa na téma ochrany životního prostředí. Výsledky průzkumu vyhodnotíme a zveřejníme.

 IMG 2466

  

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

zapismš2019

 Více k zápisu na úřední desce.

  

AKCE NA KVĚTEN 

 

2. 5. 2019

Beseda s městskou policií

1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B

3. 5. 2019

Dubánci – vzdělávací program v knihovně

2.A (S1)

 

Battlefield – branný závod

Žáci 9. ročníku

 

Poodří cup – volejbalový turnaj

Žáci 9. ročníku

6. 5. 2019–10. 5. 2019

Zotavovací pobyt – Moravice

Žáci 3. a 5. ročníku

7. 5. 2019

Stříhali dohola Josefa Kainara – divadelní představení DLO

Žáci 8. a 9. ročníku

9. 5. 2019

Šrouby a matice – preventivní program – SVČ Zábřeh

Žáci 9. ročníku

10. 5 .2019

Městské kolo dopravní soutěže

Vybraní žáci

13. 5. 2019–17. 5. 2019

Zotavovací pobyt – Mesit

Žáci 4. ročníku

16. 5. 2019

Přehlídka divadel

 

17. 5. 2019

Dubánci – vzdělávací program v knihovně

1.A (S1)

20. 5. 2019

Focení žáků

ZŠ ER, B1

21. 5. 2019

Focení žáků

ZŠ B10

 

Ekologický kurz

ŠD ER

24. 5. 2019

Dubánci – vzdělávací program v knihovně

2.A (S2), 1.A (S1)

 

Honzovy rady (jak s odpady) – návštěva v OZO Ostrava

3.B, 4.B

26. 5. 2019

Moravskotřebovské arkády – vystoupení Zvonoklíčku v Moravské Třebové

 

28. 5. 2019

Třídní schůzky a konzultace

 

29. 5. 2019

Exkurze do Osvětimi

Žáci 8. a 9. ročníku

30. 5. 2019

Exkurze k Polaneckým rybníkům

2.A

 

Písmohrátky – vzdělávací program v knihovně

5.B

diplom sbor

diplom vybijena8 3 19

 

 Mezinárodní den žen na naší škole:-)

 den žen

 

 

 

Dne 11. 12. 2018 proběhl v naší škole „Vánoční jarmark" žáků naší školy, ti se rozhodli část výtěžku ve výši 500,- Kč věnovat na projekt Chobotničky pro kulíšky

 

 

Rozvrh hodin školní rok 2018/2019 od 3. 1. 2019 

Informace o kvalitě ovzduší

 

certifikát

Přihlášení

Obraz10

logo-mesto