Cesta do minulosti Země
Součástí týdenních oslav Dne dětí se stal mimo jiné také výlet do Dinoparku u Karviné.
Tuto nadstandartní aktivitu jsme si mohli dovolit díky finančnímu příspěvku obchodní firmy Veolia Energie ČR, a.s. a částečně byl také hrazen ze Sdružení rodičů při MŠ E. Rošického, spolku.
Tuto výpravu za poznáním jsme uskutečnili 31. 5. 2016 se 75 dětmi mateřské školy. Při prohlídce Dinoparku se děti seznámily se statickými, tak i robotickými ozvučenými modely zvířat. Velice pozorně shlédly i filmové představení „Příběh mláďat" v 3D kině. Neméně zajímavé a hlavně napínavé bylo vyřešit a zvládnout dinosauří bludiště. Na závěr se děti prakticky seznámily s paleontologickým hřištěm. Touto výpravou jsme se dětem snažili zprostředkovat nejen nevšední zážitek, ale také zábavu a poznání.

dino1