Název kroužku Vyučující Termín, budova Třídy
Dopravní výchova Mgr. Farkasová
Mgr. Bystroňová

1.pol. 1x měsíčně
2.po.  1x týdně
B10

5. - 9. r.
Fotbal p. Kabát  rozpis pod tabulkou 1. - 9. r.
Národní házená Z. Planka
Mgr. K. Benešová
viz rozpis pod tabulkou 1. - 9. r.
Taneční kroužek p. uč. Göbelová st 16:00 - 17:00
budova B1
1. - 9. ročník
Příprava na přij. zk.  M Mgr. Dedek st  7:00 - 7:45
B10

9. r.

Stolní tenis  Henžel
www.sk-svinov.cz
 viz níže

 

 

Házená

 minižactvo (6-9 let) pondělí a čtvrtek   17 - 18 hod.

mladší žačky (10-12 let) pondělí a středa 16.30 - 18.00 hod.

mladší žáci  (10-12 let) úterý a pátek   16 - 17.30 hod.

starší žačky (13 - 15 let) pondělí a středa     17 - 18.30 hod.

starší žáci  (13 - 15 let) úterý a pátek 17 - 18.30 hod.

 

 Kroužek stolního tenisu v letošním roce budeme mít:
Letní období
pondělí 14:30 – 18:00
středa 14:30 – 16:00
čtvrtek 14:30 – 18:00
Zimní období
pondelí 14:30 – 16:00
středa 14:30 – 16:00
čtvrtek 14:30 – 16:00
Začátečníci od 14:30 do 16:00, pokročilejší 16:00 – 18:00.

 

Fotbal

Ročnik 2001, 2002 každe ut.stř. ctvr. od 16.00hod
roč.2002 až 2007 v ut, a čtvr. o15.30 hod.