Úterý 12. 6. 

Po snídani jsme se vydali do lesa nasbírat přírodniny, které nám posloužily při výrobě týmových štítů. Nápady byly velmi pestré. Někteří je vyzdobili kamínky, šiškami, mechem, listy, namalovali na ně obrázky. Každý tým si trochu zaveršoval a vymyslel svůj bojový pokřik.                                                                                                              Po odpoledním klidu jsme pokračovali v naší celotýdenní hře a na stanovištích luštili rytířská hesla psaná morseovkou. Pak už na nás čekal enviromentální program o šelmách. Večer jsme zakončili diskotékou.

 

2Asv7

 2Asv52Asv42Asv32Asv2

 

 

 

 

 

2Asv10

2Asv6


2asv8

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí 11. 6. 

Po příjezdu jsme se ubytovali, na hřišti zahráli hry a už na nás čekal výborný oběd. Po odpoledním klidu jsme se vydali na túru na chatu Opálená, kde jsme se občerstvili. Po krátkém odpočinku jsme se vydali na cestu zpět. Počasí nám přálo, pozorovali jsme okolní krajinu a život v lese. Po večeři jsme se rozdělili do družstev a pustili se do celotýdenní bojové hry. Celý den byl pro nás velmi náročný a jen jsme zalehli do postýlek, hned jsme usnuli.

 2Asvp12Asvp22Asvp32Asvp42Asvp52Asvp62Asvp72Asvp8

Pohádkový detektivní příběh dvou myších kamarádů Anči a Pepíka nás vtáhnul do světa komiksu. Vysvětlili jsme si základní pravidla jeho tvorby. Hráli jsme si s obrázky a bublinami, oživili některé postavičky. Ukázali jsme si i další komiksové příběhy.

2Aknih22Aknih12Aknih72Aknih92Akniho312Akniho332Akniho342Akniho36

Na naší exkurzi do CHKO Poodří jsme prozkoumali zdejší lužní lesy. Poznávali jsme množství jak vodních, tak i lučních a lesních rostlin, v rybnících i v tůních viděli mnoho druhů vodních měkkýšů, rybek a žab. Slyšeli jsme zpívat slavíka i jiné druhy ptáků. Připlula k nám dokonce labuť a viděli jsme i motáka pochopa. Víte, co to je?. My ano!

2Apol42Apol52Apol62Apol72Apol82Apol92Apol22Apol12Apol3

Během programu ve Světě techniky děti hravou formou zjistily, které z geometrických útvarů preferuje příroda a jaké útvary upřednostňují lidé. Seznámili jsme se ze základními geometrickými útvary v rovině a zamysleli se nad jejich odlišnostmi a vlastnostmi. Sestavili různé útvary pomocí stavebnice Geomag nebo Tangram.

2Ageo32Ageo12Ageo42Ageo52Ageo62Ageo82Ageo92Ageo2

Vyzkoušeli jsme si, jaké to je, být lékařem:

2Alek12Alek2

 

 

 

 

 

 

Lidské tělo jsme si vymodelovali:

2Aplast12Aplast2

 

 

 

 

 

 

Obkreslili jsme si ruce a napsali názvy jednotlivých prstů:

2Aruce12Aruce2

 

 

 

 

2Aruce32Aruce4

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovali jsme samohlásky:

2Ahlava12Ahlava2

 

 

 

 

 

 

Počítali jsme příklady s tajenkou o lidském těle:

2A1mat12Amat2

Jak jsme se učili v prvouce o lidském těle? Nejdříve jsme si o něm povídali, četli, ukazovali obrázky a pak jsme si ho ve výtvarné výchově nakreslili i s popisky.

2Atelo12Atelo22Atelo32Atelo42Atelo52Atelo6

Na knihovnické lekci Mimi a barevná tma jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, jak vnímají svět nevidomí. Holčička Mimi, s kterou jsme se prostřednictvím knihy seznámili, je totiž slepá. Přesto vidí více, než kdokoli jiný. Spolu s kamarádkou Lízou překonává překážky, zažívá různá dobrodružství a vidí svět krásnější.

2Amimi12Amimi22Amimi32Amimi42Amimi52Amimi6

V centru odpadové výchovy jsme se tentokrát učili rozpoznávat materiály, třídit odpad a zazpívali písničky skřítků Ozíků, kteří nás naučili, jak bojovat se Skládkoobrem.

2Aozo12Aozo22Aozo32Aozo42Aozo52Aozo6

Nenajdeme mnoho věcí kolem sebe, které by nebyly souměrné. V průběhu vzdělávacího programu se děti seznámily s principy osové souměrnosti formou hry s využitím zrcátek, obrázků i vlastního těla. Zamyslely se nad tím, proč v přírodě i ve světě lidí převažují častěji věci a obrazce souměrné.

2Akouzlo12Akouzlo22Akouzlo32Akouzlo42Akouzlo52Akouzlo6

Od chvíle, kdy sourozenci Kuba s Aničkou objeví v lese v koruně vysokého dubu magický domeček, prožijí mnohá dobrodružství. Kde se tam vzal? Domeček je plný krásných knih a jedna z nich je o dinosaurech. Stačí jen vyslovit přání a děti se rázem ocitnou v době pravěkých ještěrů. Vzhůru na výpravu! Ale pozor, všude kolem číhá plno nebezpečí. A hlavně: jak se dostat zpátky domů a neskončit v zubech obrovského tyranosaura? To vše zjistíme četbou na pokračování na knihovnických lekcích.

2Adum12Adum22Adum32Adum42Adum52Adum6