ČJ: 88/3 b)c)

M: 99/1,3

AJ: slovíčka Unit 8, test ve středu

PŘ: 58,59

PŘ prac. sešit: 26/2,3

V pondělí jedeme do divadla, ve čtvrtek jedeme na dopravní hřiště

ČJ: 79/2

Pravopis: 39/64

M: 88

AJ: 68/2 + 66/1

AJ učebnice: 55

PŘ: 54,55

PŘprac. sešit: 25/3

ČJ: 62/6,1

Pravopis: 36/58 ( 1. sloupec)

Minutovky: 27/53

M: 70/67

VL: 35-40, příště Obrazy ze starších dějin

VL: prac. sešit příloha č. 11

ČJ: 55/2,3

Pravopis: 34/54 ( 11 slov )

M: 62/1,2 + 64/11,12,13

AJ:44

AJ prac. sešit: 50,51

PŘ: 41,42

PŘ prac. sešit: 18/4,5

ČJ: 15

ČT: Marie - Hedvika

M minutovky: 6/11 a)

Počítáme zpaměti: 26/102

VL: 6+ do sešitu nakreslit směrovou růžici

VL prac.listy: 3/4,5,6

 

 

Příští týden ve dnech 4.10. + 5.10. je výuka do 11:40. Ve čtvrtek: ČJ, M ,VL.

V pátek: ČJ, M, AJ + sportovní oblečení. 

ČJ: 16/1ústně  + 14/4 samostatná práce

Pravopis: 7/6 a) Dú

M: geometrie str. 9

AJ: 9

AJ prac. sešit: 7

PŘ: 9,10

PŘ prac. sešit: 6/1

 

ČJ: 14ústně

Pravopis: 7/5

M: 8/43,44  + 10/1,2,3 ústně

Minutovky: 5/10 dokončit

M počítáme zpaměti: 26/102