Český jazyk - skloňování podle vzoru "hrad" - uč. s. 102

Ma - "Milion" - s. 107

Vla - Stání symboly, Státní svátky a Významná místa ČR

Pří - Živočichové našich polí s. 42

AJ - učebnice s. 50, PS s. 62

Český jazyk - skloňování podle vzoru "pán" (po s. 98)

Matematika - procvičování učebnice po s. 104, PS s. 9

Geometrie - osově souměrné útvary po s. 100

Přírodověda - živočichové našich polí po s. 41 (ne Savci)

Angličtina - s. 49 (určování času 1/4 , 3/4 na...), povolání - úvod + příslušná slovíčka po s. 49, PS - s. 60

Vlastivěda - Česká republika s. 3

Český jazyk - skloňování podstatných jmen rodu ženského (žena, růže, píseň, kost)

Matematika - jednotky délky, hmotnosti, času, objemu. Procvičování. MA PS - po s. 7

Geo - kostrukce čtverce, obdélníku, obvod trojúhelníku

Pří - vlastnosti látek, ekosystém pole - rostliny

Vla - dobrány dějiny (Josef II.) Po prázdninách test na J. Á. Komenského, Marii Terezii, Josefa II. (30letá válka ne)

Aj - dokončena Unit 6 - včetně pracovních sešitů.
Po prázdninách test na Unit 6 - větné vazby viz sešit AJ a Pracovní sešit:

  • I like/I don´t like + - ing going to the…
  • Slovní zásoba – volnočasové aktivity, sport, outdoorové činnosti
  • I like… I love… He/she likes… Do you like…?
  • Názvy dnů v týdnu
  • Názvy televizních programů …. Do you watch…? What´s your favourite programme
český jazyk - vzor žena s.80 až 82
matematika - po jednotky hmotnosti s. 95, PS s.4
geometrie - s. 84, s. 88
angličtina - s. 42, PS po s. 53, zítra test slovíčka - sport
vlastivěda - s. 50 , PS s. 27, test úterý: Jiří z Poděbrad, Jagelonci (památky), Habsburkové (s.45-47)
přírodověda - vlastnosti látek - délka, hmotnost

29. 1. Divadlo loutek - "Hodina Komenského" (8:00 - 11:40), vybíráme 60,- Kč. 2x jízdenky do centra (resp. ODIS kartu), svačinu, pití, vhodné oblečení. Sraz před školou 7:40 hod.

 

31. 1. Faust - 8:00 - 9:40, dále rozdávání výpisu vysvědčení. Konec výuky 11:40 hod.

ČJ - s. 67 vzor město
Ma - po s. 74 + PS s. 29
Geo - rýsujeme trojúhelník s. 75 (zmínit se o s. 83)
Vla - husitské války po s. 39 + prac.sešit
Aj - po s. 36 , PS s. 45
Pří - s. 32 před horniny


ČJ - po s. 60 (čas přítomný, budoucí, minulý)
Ma - po s. 66 (písemné odčítání, sčítání), PS po s. 27
Geo - rýsování trojúhelníku s. 75
Vla - Jan Hus a husitské války (po s. 35) + cvičení v PS
AJ - po s. 33 , slovní zásoba - místá ve městě, PS po s. 41
Pří - po s. 31 Neživá příroda + příslušné úkoly v PS

 

Český jazyk - vyjmenovaná slova po S (s. 40). Zopakovat vyjmenovaná slova po V.

Matematika - násobení a dělení zpaměti po s. 46, PS s. 16. Geo - s. 47 (rýsujeme kolmé a rovnoběžné přímky) Příští týden test - porovnávání čísel, + a - zpaměti, převádění jednotek délky, hmotnosti, času a objemu, písmemné násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání.

Angličtina - I have at breakfast .... always...sometimes...never... DÚ - PS s. 26/2 

Přírodověda - s. 21 po Mechové patro. DÚ PS s. 10/1,2

Vlastivěda - s. 21 (Anežka česká, Král železný a zlatý), PS s. 14/1  z části (po probrané učivo)

 

Český jazyk - po s. 31 (vyjmenovaná slova po M)

Matematika - po s. 34, PS s. 11

Angličtina - s. 17, PS po s. 19 okruh Food

Vlastivěda - po s. 16 (Oldřich a Božena), PS s. 11, příští týden test s. 10 -14

Přírodověda - dělení živočichů, obratlovců po s. 16

Český jazyk: vyjmenovaná slova po L s. 28 (písemně 28/2), rozbor článku a cvičení 28/1b, c

Matematika: po s. 32 , zítra Geo: s. 35 , PS po s. 8

Vlastivěda: po s. 13, prac. sešit s.9

Angličtina: Our World, PS s. 17