25. 6. až 28. 6. končí vyučování v 11:40 ho.

29. 6. - rozdávání vysvědčení, výuka končí 9:30 hod.

31. 5. - sportovní dopoledne /florbalový turnaj a běh na 200 m - Kontinentální pohár/. Sportovní oblečení do tělocvičny i na ven, pokud možno vlastní florbalky, pití, svačinu, pouzdro + přírodovědu, pokrývku hlavy.

1. 6. - výlet do Klimkovic Sanatoria - lesoparku. Odchod ze školy v 8 hodin a příchod po 12 hodině. Sportovní oblečení a obuv, pití, svačinu, 2x 1 hod jízdenky či Odis kartu, pokrývku hlavy. 

 

Český jazyk - úvod Shoda podmětu s přísudkem. Probráno - Základní skladební dvojice.

Matematika - Zlomky.

Geometrie - Rovnoběžníky. 

Přírodověda - Ekosystém louka - Rostliny. Bezobratlí živočichové.

Vlastivěda - Práce s mapou (kompas, měřítko, úvod - nadmořská výška)

Angličtina - Unit 8 - úvodní článek, PS - s. 70 (počasí). 

Český jazyk - skloňování podle vzoru "hrad" - uč. s. 102

Ma - "Milion" - s. 107

Vla - Stání symboly, Státní svátky a Významná místa ČR

Pří - Živočichové našich polí s. 42

AJ - učebnice s. 50, PS s. 62

Český jazyk - skloňování podle vzoru "pán" (po s. 98)

Matematika - procvičování učebnice po s. 104, PS s. 9

Geometrie - osově souměrné útvary po s. 100

Přírodověda - živočichové našich polí po s. 41 (ne Savci)

Angličtina - s. 49 (určování času 1/4 , 3/4 na...), povolání - úvod + příslušná slovíčka po s. 49, PS - s. 60

Vlastivěda - Česká republika s. 3

Český jazyk - skloňování podstatných jmen rodu ženského (žena, růže, píseň, kost)

Matematika - jednotky délky, hmotnosti, času, objemu. Procvičování. MA PS - po s. 7

Geo - kostrukce čtverce, obdélníku, obvod trojúhelníku

Pří - vlastnosti látek, ekosystém pole - rostliny

Vla - dobrány dějiny (Josef II.) Po prázdninách test na J. Á. Komenského, Marii Terezii, Josefa II. (30letá válka ne)

Aj - dokončena Unit 6 - včetně pracovních sešitů.
Po prázdninách test na Unit 6 - větné vazby viz sešit AJ a Pracovní sešit:

  • I like/I don´t like + - ing going to the…
  • Slovní zásoba – volnočasové aktivity, sport, outdoorové činnosti
  • I like… I love… He/she likes… Do you like…?
  • Názvy dnů v týdnu
  • Názvy televizních programů …. Do you watch…? What´s your favourite programme
český jazyk - vzor žena s.80 až 82
matematika - po jednotky hmotnosti s. 95, PS s.4
geometrie - s. 84, s. 88
angličtina - s. 42, PS po s. 53, zítra test slovíčka - sport
vlastivěda - s. 50 , PS s. 27, test úterý: Jiří z Poděbrad, Jagelonci (památky), Habsburkové (s.45-47)
přírodověda - vlastnosti látek - délka, hmotnost