Český jazyk - po s. 31 (vyjmenovaná slova po M)

Matematika - po s. 34, PS s. 11

Angličtina - s. 17, PS po s. 19 okruh Food

Vlastivěda - po s. 16 (Oldřich a Božena), PS s. 11, příští týden test s. 10 -14

Přírodověda - dělení živočichů, obratlovců po s. 16

Český jazyk: vyjmenovaná slova po L s. 28 (písemně 28/2), rozbor článku a cvičení 28/1b, c

Matematika: po s. 32 , zítra Geo: s. 35 , PS po s. 8

Vlastivěda: po s. 13, prac. sešit s.9

Angličtina: Our World, PS s. 17

ČJ: vyjmenovaná a příbuzná slova po B s. 26

Ma: učebnice po s. 28, geometrie - rýsování kolmic s.35, PS s. 8

AJ: učebnice s. 14, PS s. 16 (DÚ)

Pří: rostliny s. 14, úterý test s. 9-13

 

Český jazyk - vyjmenovaná slova po B (str. 25)

Matematika - písemné dělení - procvičování, prac. sešit str. 7

Angličtina - učebnice str. 12, 13 - čtení a překlad (porovnávání věku)

 

Dopravní výuka ve středu 8. 11. Výuka probíhá na ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka 8:00 - 12:30 hod. Praktická výuka probíhá jen za příznivého počasí, jinak teoretická výuka v učebně. S sebou psací potřeby, pastelky, sešit na DV, přezůvky,  hodné oblečení a cyklistickou přilbu (za příznivého počasí).
Sraz před školou 7:10 hod. Nezapomenout jízdenky 2x hod nebo ODIS kartu. 

29. 11. - Vánoční dílny na ZŠ Rošického od 14:30 - 16:30

Český jazyk: předpony ob-, v-, vy-/vý- str.22

Matematika: písemné dělení s. 26, prac. s. s. 6 

Angličtina: Učivo "He´s/ She ´s got ...sister/brother ...uč. s. 11, prac. s. 14

Vlastivěda: Na úsvitu dějin s. 11, prac. s. s. 7

Přírodověda: Rostliny s. 12, prac. s. s. 7/ 6

ČJ: Stavba slov, Předpony od-, nad-, pod-, před- s. 18

MA: Písemné násobení s. 19, PS. s. 5

GEO: Vzájemná poloha přímek v rovině s. 17, Přímky kolmé s. 22. Mít na Geo pravítko s ryskou!

VLA: Staré pověsti české s. 9, PS s. 5. Příští VLA test Pravěk - Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj

PŘÍ: Dělení rostlin, Výtrusné rostliny s. 10

ANG: Family s. 9 + PS s. 10, 11. Číslovky s. 10 (slovníček zapsat, naučit). Kombinace číslovek desítky + jednotky.

20.10 kino Cinestar - sraz 7:50 hod před školou. Výběr peněz na dopravu a vstupné - 110,- Kč. Konec výuky v 11:40 hod. S sebou svačinu, pití, čip.

Český jazyk - určování slovních druhů, podstatná jména a slovesa - mluvnické kategorie.

  • V pondělí test na dané učivo.

Matematika - učebnice s. 16, pracovní sešit s. 4. Geo - s.9

Přírodověda - Rostliny s. 9, prac. sešit po s. 6

  • V pátek test na učivo s. 6 - 8 (Příroda, Ekosystém, Houby)

Vlastivěda - Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj - po s. 8, prac. sešit s. 5

Angličtina - učebnice s. 8 (čtení, překlad) + příslušná slovíčka z Unit 2 (anniversary, grandma, grandpa, her, his, necklace, present, tie), pracovní sešit s. 9; učivo - procvičování His/Her