Zápisy k bloku Atmosféra:

- úvodní kap., kap. Počasí a kap. Podnebí jsou ZDE 

- kap. Trvání dne a noci na Zemi ZDE 

- kap. Délka dne a noci v závislosti na zeměpisné poloze ZDE

- kap. Teplotní pásy ZDE

- kap. Všeobecná cirkulace atmosféry ZDE

 

 PÍSEMNÁ PRÁCE z bloku ATMOSFÉRA
 - 6.B ve středu 7. 2. 
 - 6.A v pátek 9. 2.

2017-12-06 PRVOCI dnes výjimečně si dopište zápis, co jsme nestihli v hodině.

Ti, co mají přinést seno a dešťovou vodu, prosím, přineste zítra a dejte na stůl do Pp učebny, když bude zamčená, požádejte na vrátnici, aby vám klíče půjčili. Do 11:40 budu v tělocvičně.

v pátek test na prvoky, otázky z učebnice str. 23, zápis v sešitě, obrázky v učebnici :-)

Ve čtvrtek 19. října jsme strávili dopoledne se stutenty Střední zdravotnické školy. Ti nás v rámci projektu To dám provedli kurzem první pomoci. Naučili jsme se poskytnout první pomoc při aspiraci a u bezvědomí, zjistit stav vědomí, resuscitovat, zastavit krvácení, zajistit tepelný komfort, seznámili jsme se se základními polohami raněných, získali jsme základní informace o první pomoci při popáleninách.7trTD09

2017-10-11 TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ dopište si zápis od té části, kterou jsme skončili, tabulku nemusíte - je v učebnici :-). Učte se a nechejte se vvyzkoušet - zvláště ti, kteří mají špatné známky - čas běží, za chvíli je tady čtvrtetí...pak vánoční prázdniny, pololetí a vysvědčení!!!