V úterý 27.3. jsme se zúčastnili workshopu v Domě dětí a mládeže v O.-Zábřehu na téma Šikana. Workshop vedla naše známá lektorka Luba, kterou známe již z adaptačního kurzu, spolu s Mgr. Veličkou. Získali jsme spoustu nových informací a také si zopakovali i věci, které jsme znali. Akce se nám moc líbila a těšíme se na další setkání.

Zápis k bloku Pedosféra naleznete ZDE

V úterý 10. 4. bude písemný test z tohoto bloku

2017-12-06 PRVOCI dnes výjimečně si dopište zápis, co jsme nestihli v hodině.

Ti, co mají přinést seno a dešťovou vodu, prosím, přineste zítra a dejte na stůl do Pp učebny, když bude zamčená, požádejte na vrátnici, aby vám klíče půjčili. Do 11:40 budu v tělocvičně.

v pátek test na prvoky, otázky z učebnice str. 23, zápis v sešitě, obrázky v učebnici :-)

Ve čtvrtek 19. října jsme strávili dopoledne se stutenty Střední zdravotnické školy. Ti nás v rámci projektu To dám provedli kurzem první pomoci. Naučili jsme se poskytnout první pomoc při aspiraci a u bezvědomí, zjistit stav vědomí, resuscitovat, zastavit krvácení, zajistit tepelný komfort, seznámili jsme se se základními polohami raněných, získali jsme základní informace o první pomoci při popáleninách.7trTD09

2017-10-11 TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ dopište si zápis od té části, kterou jsme skončili, tabulku nemusíte - je v učebnici :-). Učte se a nechejte se vvyzkoušet - zvláště ti, kteří mají špatné známky - čas běží, za chvíli je tady čtvrtetí...pak vánoční prázdniny, pololetí a vysvědčení!!!