Dne 10. 10. 2017 se žáci naší třídy spolu s ostatními spolužáky z osmých a devátých ročníků zúčastnili první části projetku Game4IndustryTalent, do kterého se společně se Střední průmyslovou školou Ostrava-Vítkovice, p. o. naše škola zapojila. Jedná se o projekt podporující technické vzdělávání, a v této první části žáci navštívili partnerskou školu, prohlédli si dílny, seznámili se s 3D tiskem, programem Getmore, který se zaměřuje na profesní předpoklady,VIIIG4IT atd...        V další části projektu nás čeká exkurze do dvou etrojírenských firem.