Letos opět pokračujeme v organizování akčních dnů. První akcí byl Halloveen. Foto a info zde.

Další naší akcí bude svátek zamilovaných sv. Valentýn.

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 bude místo fyziky hodina přírodopisu, pomůcky s sebou :-)

2017-10-25 příští hodinu Pp testík na krystalové soustavy - je potřeba se to naučit - na znalosti soustav budeme "stavět" následující učivo o minerálech...

Doporučuji žákům, kteří dosud nezačali pracovat, aby začali. Využijte zápisy a text v učebnici! Jste v devátém ročníku, vaše známky jsou rozhodující pro přijímací řízení na střední školy - teď máte prostor získat dobré známky, teď si opravujte vaše neúspěchy, týden před vysvědčením už bude pozdě!!! Známka na vysvědčení odráží vaši práci v celém pololetí a ne snahu v posledním týdnu před uzavřením známek!!! Špatné známky z testíků si můžete opravit vždy následující hodinu, když si o to řeknete.

2017-10-19 KRYSTALOVÉ SOUSTAVY - testík na probrané učivo - MINERALOGIE

osní kříže dodělají Ti, co nestihli, prezentovat to pak budete všichni - na známky jen ten, kdo bude chtít :-)

Na následující hodinu platí testík na probrané učivo - hodinu jsme měli už dávno, velmi doporučuji si to již tento týden zopakovat.

Vaším úkolem na příští hodinu PP, která by měla být 17.10.: udělat si zápis ÚVOD DO MINERALOGIE, teorii probereme v hodině. Ale vzhledem k tomu, že máme jednu hodinu týdně a od začátku roku jsme zatím měli jen dvě, tak je potřeba se rozhýbat :-). Kdo nebude mít zápis zapsaný, dostane bonusový domácí úkol - máte na to více než týden, takže věřím, že to všichni zvládnete!