EUPENIZESKOLAM

 

eu logo

 

 

                                                             UČÍME SE  HROU

ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p. o. se od 1.9. 2012 zapojila do  projektu Evropské unie: „ Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07.“, pod názvem  Učíme se hrou.
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělání na základní škole. Zkvalitnění a zefekti vnění výuky bude d osaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Do projektu je zapojena většina vyučujících a samozřejmě všichni žáci naší základní školy.

 

V únoru 2014 jsme ukončili projekt Evropské unie: Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/1.4.00/21. 2681, pod názvem Učíme se hrou. Tento projekt byl financován Evropským sociálním fondem

Záměrem projektu bylo zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole a zkvalitnění výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, přírodních věd a využívání ICT. Vytvořili jsme celkem 37 sad digitálních učebních materiálů, což je 900 výstupů, které vedou k inovaci ŠVP. Jedná se převážně o prezentace v Power Pointu, Smart Notebooku a pracovní listy v Microsoft Wordu. Objevují se v nich různé křížovky, doplňovačky, prezentace s obrázkovým materiálem, nápady vedoucí k přemýšlení a logickému uvažování, testy a pracovní listy. Výuka se tím stala názornější a vzdělávací materiály tak zpestřují vyučovací hodiny. V rámci projektu bylo rovněž proškoleno celkem 19 pedagogů naší základní školy.

Získané finanční prostředky jsme využili na vzdělávání pedagogických pracovníků, na nákup materiálního vybavení, které je úzce vázáno na realizaci cílů tohoto projektu a je využito žáky i pedagogy (např. interaktivní zobrazovače, notebooky, PC sestavy, výukové softwary …)  a na nákup didaktických a vzdělávacích pomůcek, jež jsou prospěšné k zařazování takových aktivit, které podporují další rozvoj žáků.

Vytvořené sady DUM (digitální učební materiály) jsou našimi pedagogy dál využívány ve vyučovacích hodinách a jsou k dispozici i pedagogům jiných škol.

                                                                                         Mgr. Iveta Komorášová - koordinátor projektu

 

 

Máte -li o uvedené materiály zájem, kontaktujte nás: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Souhrnné seznamy výstupů:

1.  Prvouka
2.  Český jazyk
3.  Prvouka  + Vlastivěda
4. Český jazyk
5.  Anglický jazyk
6.  Anglický jazyk
7. Chemie
8.  Fyzika
9.  Fyzika
10. Anglický jazyk 1
11. Anglický jazyk 2
12. Anglický jazyk 3
13. Český jazyk
14. Matematika
15. Prvouka
16. Český jazyk
17. Matematika
18. Přírodověda
19. Český jazyk
20. Matematika
21. Přírodověda
22. Český jazyk
23. Dějepis
24. Matematika
25. Anglický jazyk
26. Český jazyk
27. Matematika
28. Matematika
29. Český jazyk
30. Zeměpis
31. Český jazyk
32. Matematika
33. Český jazyk
34. Prvouka
35. Přírodopis
36. Přírodopis
37. Prvouka