Oprava MaR strojního zařízení ÚT v plynové kotelně ZŠ Bílovecká 10

 

Výzva k podání cenové nabídky

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Vytápění - příloha 1

Vytápění - příloha 2

Vytápění - příloha 3

Usnesení Rady městského obvodu 

Smlouva o dílo

Faktura

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Faktura II

Faktura III

 

Seznam uchazečů:

Patrik Beseda, Montáž a opravy elektrických zařízení 

INSTOP  SERVIS CZ s.r.o

Viktor Januške, Instalace elektro

Regulační technika s.r.o.