Oprava sochařské výzdoby.

Usnesení Rady městského obvodu Svinov.

Výzva k podání cenové nabídky.

Usnesení  Rady městského obvodu Svinov.

Usnesení  Rady městského obvodu Svinov.

Smlouva o  dílo.

 Dodatek č. 1.

 Usnesení  Rady městskéhoobvodu Svinov.

Protokol o předání a převzetí věcí.

Faktura

 

Seznam uchazečů:

Martin Kuchař     DIČ  690907/5118

Martin Bocek        IČ   471 97 347

MgA. Jakub Gajda

Mg.A.  BcA.  Tomáš Skalík      IČ  68951124

MgA. Markéta Mülerová           IČ 285 77 752

 

Dodávka nábytku do ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov p.o.

Výběrové řízení na "Dodávku  nábytku do ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov p.o." .

Zápis o vyhodnocení a posouzení nabídek.

Usnesení z jednání  Rady městského obvodu Svinov.

Kupní smlouva.

Dodatek č. 1 ke Kupní  smlouvě.

Dodatek   č. 2 ke Kupní smlouvě.

Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě.

Dodatek č. 4 ke Kupní smlouvě.

 Faktura

 Faktura II

 

Seznam uchazečů:

Petr Tuma - Truhlářství            IČ  12696978

Hynek Vaníček                         IČ  10625569

V.S.K., s.r.o.                           IČ  45194351

A-Z služby škole, s.r.o.             IČ   25853601

 

Rekonstrukce sociálního zařízení  1.NP  MŠ Polanecká 92/4 Ostrava - Svinov

Usnesení z jednání Rady městského obvodu Svinov.

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Rekonstrukce sociálního zařízení" .

Zápis o otevírání obálek.

Smlouva o dílo.

Položkový rozpočet  a harmonogram prací.

Dodatek  č.1 ke smlouvě.

Faktura

Faktura II.

Faktura III.

Faktura IV.

 

Seznam uchazečů:

Miroslav Gebauer         IČ 76049299

Petr Berčík                    IČ 65480121

Instop Servis CZ ,s.r.o. IČ 26792028

SV UNIPS, s.r.o.             IČ 48391204

STABA-SERVIS spol. s.r.o.  IČ 60321211

Dodávka 4 ks notebooku HP ProBook 450/10 do ZŠ a MŠ  Ostrava - Svinov, p.o.

 

Rada městského obvodu Svinov

rozhodla

Zadat veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka 4 ks notebooku a jejich integrace do domény školy" přímo společnosti AutoCont CZ a. s. se sídlem Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, IČ 47676795 dle nabídkového listu č. PN00229800-2  příloha č. 1 tohoto materiálu za cenu nejvýše přípustnou 64 580 Kč vč DPH a uzavřít se společností AutoCont CZ a. s. smlouvu o dodávce: zadavatel ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov, příspěvková organizace.

                                                                                                  Z:  Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel školy

DAŇOVÝ DOKLAD