Ve čtvrtek 19.4.2018 proběhla na školní zahradě MŠ Rošického jarní brigáda. S pomocí rodičů i prarodičů se upravily chodníky a vyčistily travnaté plochy, byly smontovány regály do zahradního domku a upravil se terén kolem tohoto domečku.

Všem zúčastněným děkujeme za pomoc

DSCN2635

Ve středu 18.4. jsme v dopoledních hodinách navštívili ZUŠ, kde se děti ze třídy Motýlek pod odborným vedením p. učitelky Lucie Petrošové seznamovaly s novým výtvarným materiálem-keramickou hlínou.

Děti získaly nejen nové zkušenosti a poznatky při práci s tímto materiálem, ale i krásný dáreček pro své maminky.

20180418 110735

20180418 110905

Naši předškoláci se zúčastnili programu v Dolních Vítkovicích - Ostravská dopravní školička. Děti se ve 4 lekcích postupně seznamovaly s dopravními značkami, dopravními prostředky, s pravidly silničního provozu a naučily se jak bezpečně přecházet silnici a jak se správně chovat v dopravních situacích.

Všechny děti absolovaly dopravní test na výbornou a proto dostaly také "řidičské průkazy".

20180412 09425120180412 09425820180412 09421620180412 094229

Dne 10.4.2018 jsme dostali pozvání od dětí ze základní školy Bílovecká na společné dělání pokusů. Vypravili jsme se za nimi s předškoláky z mateřské školy Rošického a byli zvědaví, co nás čeká. Přivítali nás „sedmáci“ už u dveří, skvěle připravení a dobře naladění, rozdělili si děti do skupinek a začaly se dít kouzla. Našim předškolákům „oči přecházely“ u bublinkového hada, propichovali nafouknutý balónek špejlí, vytvořili si zatížené kinder vejce, zažili jablkovou smršt´, vyzkoušeli pokusy svíčka s vodou a sítko s vodou a jiné. Na závěr děti čekala sladká odměna na cestu zpět a dlouho jsme si o zážitcích ze školy ještě povídali.

image 0 02 05 6b2a3cc9f61494062f16ab9b289ff29c8aa2b6035e56a1b25cc37dafb0c6785f Vimage 0 02 05 b38a62c4ec19a3addfb668255b22d46db6ef8c3eb30519bdd3c33a6195b15d3c Vimage 0 02 05 fa8c7812cabd3b1087f6d721dae8304a1b17c634c4002eed7039b22cf906835e V

Naši "malí předškoláci" se na zápis do 1.třídy moc těšili a pilně se připravovali. Někteří se zpočátku trochu ostýchali, ale nakonec byli všichni moc šikovní a zvládli vše na 1.

Odnášeli si domů dobrý pocit, že už jsou skoro "prvňáčci" a mnoho dárečků.

20180406 12482020180406 130121

 

V naší mateřské škole seznamujeme děti také se zvyky a tradicemi. Jedním ze staroslovanských dávných zvyků je i loučení se zimním obdobím – vynášení smrtky Morény – její zapálení.

Pro většinu to byla akce plná napětí a nových zážitků. Sešli jsme se společně s dětmi ze základní školy ul. Bílovecká a už z dálky jsme je slyšeli. Naše malé účastníky překvapil průvod dětí s vrbovými proutky ozdobenými mašličkami, paní učitelka megafonem předříkávala text o loučení zimy a vítání jara.

Společně jsme došli k říčce Porubce, kde už nás čekal odborný dohled hasiče a za společného volání „smrt zimě“ jsme Morénu zapálili a putovala už sama korytem řeky do dalekých krajin, a s ní i zimní čas. Děti se chytily za ruce, udělaly jeden dlouhý řetěz a společně jsme si v parku ještě odpoledne užili pořádnou veselicí a zpěvem.

Všichni zúčastnění byli na závěr akce obdarováni domácím cukrovím a spokojeně, plni zážitků a dobré nálady, jsme se rozešli do svých škol.

Morena6Morena9Morena2

Studentka Saša z VŠB si pro děti připravila skvělou besedu na téma „Požární bezpečnost“.

Děti se dozvěděly základní informace o požárech v domácnosti, o jejich prevenci, něco málo o hasičích a

jejich práci. Saša dokázala děti zaujmout a zapojit je do činnosti. Správné odpovědi na její otázky byly

důkazem toho, že to „vzala za správný konec“ .

20180404 141345

Na pohádky tohoto divadélka se děti vždycky moc těší. Tentokrát se děti dozvěděly, že největším bohatstvím v životě nejsou peníze, ale láska člověka k člověku…

20180209 09223020180327 10272020180327 10314520180327 105834

Velikonoce vždy svádí k tvořivosti. A tak jsme toho využili, pozvali rodiče a spolu s dětmi se pustili do

jarního tvoření. Pod rukama dětí i rodičů vznikaly kraslice zdobené různými technikami, jarní zápich se

zajíčkem a kuřátkem, sluníčko jako skupinová práce dětí nebo beránek z bavlnky.

Opravdu se bylo na co dívat. A je hezké vidět, jak se i dospěláci umí vrátit do dětských let...

IMG 969920180322 154100

A už jsou tu zase velikonoce!

Rodiče společně se svými dětmi si přišli vytvořit velikonoční dekorace - zajíčky, velikonoční vázičky

nebo kohoutky a slepičky.

Tyto krásné výtvory budou určitě zdobit nejeden slavnostní velikonoční stůl.

                           Krásné prožití velikonočních svátků Vám všem přeje kolektiv MŠ Rošického

20180322 153128

20180323 095236

 

 

Také v naší mateřské škole proběhly karnevaly ve všech třídách. Paní učitelky si pro děti připravily různé

tanečky, mnoho zajímavých soutěží a her a samozřejmě nechybělo občerstvení, které připravili a přinesli

rodiče.

Koukněte se, jak nám to slušelo!

IMG 7596DSCN2600IMG 20180301 084557