Zápis k bloku Jižní a jihovýchodní Asie naleznete ZDE

Zápisy si pište vždy jen z konkrétní probrané kapitoly

Zápis k bloku Jižní a jihovýchodní Asie naleznete ZDE

Zápisy si pište vždy jen z konkrétní probrané kapitoly

Zápis k bloku Jihozápadní Asie naleznete ZDE

Na pondělní hodinu (22. 1.) si opište jen úvod a arabské státy

2018-01-18 zápis z 15. 1. : SAVCI - charakteristika

zápis ze 17. 1. SAVCI - vejcorodí, živorodí

Poslední den ve škole v kalendářním roce 2017 jsme oslavili vánočním koncertem v tělocvičně, po němž následovala v naší třídě vánoční nadílka. A že byla letos opravdu bohatá, plná radosti z obdarování, to dokazuje alespoň pár fotografií níže.

7trV017trV027trV037trV047trV057trV06

V úterý 5. listopadu navštívil děti v MŠ Stanislavského a v 1.-3. třídě ZŠ Rošického Mikuláš s anděly a čerty. Že jsme přípravy na mikulášskou besídku pojali opravdu zodpovědně, to dokazují následující fotografie.

7trM017trM027trM047trM057trM067trM077trM087trM097trM10

Ve čtvrtek 19. října jsme strávili dopoledne se stutenty Střední zdravotnické školy. Ti nás v rámci projektu To dám provedli kurzem první pomoci. Naučili jsme se poskytnout první pomoc při aspiraci a u bezvědomí, zjistit stav vědomí, resuscitovat, zastavit krvácení, zajistit tepelný komfort, seznámili jsme se se základními polohami raněných, získali jsme základní informace o první pomoci při popáleninách.

7trTD017trTD077trTD047trTD027trTD087trTD037trTD057trTD067trTD09

V rámci projektu Škola vážně i nevážně 2017 se žáci 7. ročníku zúčastnili stmelovacího workshopu ve SVČ Ostrava-Zábřeh. Programem plným aktivit a her nás po celé dopoledne provázeli lektoři Patrik a Jana.

7trSW017trSW027trSW037trSW057trSW067trSW047trSW07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7trSW08

7trSW09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7trSW107trSW117trSW127trSW137trSW147trSW15