V pátek 1. června jsme navštívili děti z Mateřské školy na ul. Stanislavského a připravili jsme jim zábavné dopoledne - Putování kočky Lízy za koťátkem. Tato akce se vydařila a všem zúčastněným se moc líbila. Už teď se těšíme, na další setkání s dětmi z mateřské školy.

7trMDD017trMDD027trMDD037trMDD047trMDD057trMDD067trMDD077trMDD087trMDD09

Poslední den ve škole v kalendářním roce 2017 jsme oslavili vánočním koncertem v tělocvičně, po němž následovala v naší třídě vánoční nadílka. A že byla letos opravdu bohatá, plná radosti z obdarování, to dokazuje alespoň pár fotografií níže.

7trV017trV027trV037trV047trV057trV06

V úterý 5. listopadu navštívil děti v MŠ Stanislavského a v 1.-3. třídě ZŠ Rošického Mikuláš s anděly a čerty. Že jsme přípravy na mikulášskou besídku pojali opravdu zodpovědně, to dokazují následující fotografie.

7trM017trM027trM047trM057trM067trM077trM087trM097trM10

Ve čtvrtek 19. října jsme strávili dopoledne se stutenty Střední zdravotnické školy. Ti nás v rámci projektu To dám provedli kurzem první pomoci. Naučili jsme se poskytnout první pomoc při aspiraci a u bezvědomí, zjistit stav vědomí, resuscitovat, zastavit krvácení, zajistit tepelný komfort, seznámili jsme se se základními polohami raněných, získali jsme základní informace o první pomoci při popáleninách.

7trTD017trTD077trTD047trTD027trTD087trTD037trTD057trTD067trTD09

V rámci projektu Škola vážně i nevážně 2017 se žáci 7. ročníku zúčastnili stmelovacího workshopu ve SVČ Ostrava-Zábřeh. Programem plným aktivit a her nás po celé dopoledne provázeli lektoři Patrik a Jana.

7trSW017trSW027trSW037trSW057trSW067trSW047trSW07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7trSW08

7trSW09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7trSW107trSW117trSW127trSW137trSW147trSW15