Materiál pro úvodní stranu k témaru ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ A OCEÁNŮ ZDE

Zápis k bloku Afrika naleznete ZDE

Dne 8. 3. 2019 jsme se obě šesté třídy zúčastnily preventivního programu Ben X, který nám pomohl prostřednictvím výborně zvolených a vymyšlených aktivit odhalit příznaky, projevy a důsledky šikany. Jsme tedy nyní poučeni a doufáme, že tak, jak jsme fungovali a spolupracovali během této akce, budeme spolupracovat i nadále a posilovat tak třídní kolektiv :-). 

IMG 20190306 083722IMG 20190306 084407IMG 20190306 084402

Zápis ke kapitole Vznik pohoří z bloku LITOSFÉRA naleznete ZDE

Zápis ke kapitole Zvětrávání a činnost větru z bloku LITOSFÉRA naleznete ZDE. Obrázky jednotlivých činitelů zvětrávání, pokud nebudeš chtít, nemusíš kreslit všechny. Stáčí 1-2 obrázky, které si vybereš.

Oba zápisy si připravte na následující hodinu zeměpisu (pondělí 3. 12.)

Kapitolu Zemětřesení a sopečná činnost z bloku LITOSFÉRA naleznete ZDE

Obrázek průřeru sopkou si NEKRESLETE!!! Místo něj si vlepte obrázek sopky, který jste dostali v páteční hodině zeměpisu.

Zde najdete odkaz na pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kterou máte na čtvrtek (22. 11.) za DÚ doposlouchat. 

Odkaz: 

https://www.youtube.com/watch?v=-YgqGoJMaGc