20190417 141417
Do projektu Abeceda peněz, který pořádala Česká spořitelna, se zapojily třídy 4.A, 4.C a třída 5.A. Všichni žáci se po celou dobu projektu aktivně účastnili všech aktivit, například vyrábění výrobků, vymýšlení názvu firmy, tvoření vlastního loga, výroby pozvánek na jarmark.
Cílem projektu bylo naučit se hospodařit s penězi, zdokonalit se v komunikačních dovednostech a ve vzájemné spolupráci.
 
IMG 4645 24 04 19 01 48IMG 4748 24 04 19 01 48IMG 4751 24 04 19 01 48IMG 4755 24 04 19 01 48IMG 4763 24 04 19 01 48IMG 4767 24 04 19 01 48IMG 4772 24 04 19 01 48

Projekt Škola vážně a nevážně se skládá z několika aktivit realizovaných v různých dnech. Veškeré aktivity vycházejí z cílů základního vzdělávání v ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov,p.o. – rozvíjet a prohlubovat komunikační dovednosti, umět zpracovávat a třídit informace, vést žáky k tvůrčímu myšlení při řešení problémů a touto cestou směřovat k rozvíjení klíčových kompetencí.

Projektové activity vycházejí z potřeb podporovat výuku přírodovědných předmětů a ekologie. Cílem je také připomenutí dávných tradic, dodržovaných v místním regionu, rozvoj manuální a pohybové zručnosti a prohloubení spolupráce školy s rodiči, obcí a spolky obce.

Dalším cílem projektu je udržení dosavadní spolupráce mezi školami (ZŠ Heleny Salichové Ostrava-Polanka, ZŠ pro sluchově postižené z Ostravy-Poruby, ZŠ a MŠ Ostrava-Krásné Pole) a rozšíření spolupráce s dalšími školami.

Prohloubení osobních kontaktů mezi žáky a pedagogy, prevence socialně-patologických jevů je pak cílem dalších aktivit jako je IT výzva – Hrajeme si s ozoboty, Přehlídka divadel a adaptační kurz.  

Vítání jara a vynášení Moreny

Než vyneseme Morenu, musíme ji vystrojit z čistě ekologických materiálů, podle starých návodů.

Taky něco upečeme a letos jsme upekli velikonoční perníčky a do třetice jsme nachystali lítečka, na které jsme uvázali pentličky. 

Od školy šlo velké procesí za hlasitého přeříkávání jarních koled. V předu byla nesena Morena. Během cesty se k nám přidaly děti z MŠ a ŠD Rošického. Letos jsme měli kulturní vystoupení. Děti z MŠ předvedly tanečky a ŠD Rošického přednesla jarní básničky. V parku za farou na nás čekali dva členové hasičského sboru ze Svinova. Za jejich asistence a dětského jásotu zapálili Morenu a vhodili do Porubky.

Příjemným zakončením bylo rozdávání perníčků všem zúčastněním. Počasí nám velmi přálo, děti si v parku pohrály a zaběhaly. Bylo to velmi pěkné odpoledne!

leták

 

IMG 2334IMG 2337IMG 2338IMG 2351IMG 2353IMG 2357IMG 2359IMG 2348IMG 2349IMG 2339IMG 2341IMG 2343

 

 

Hrajeme si s OZOBOTY – IT výzva

 

Soutěž Hrajeme si s Ozoboty byla určena pro žáky pátých ročníků. V nabité konkurenci desti dvoučlenných týmů museli soutěžící řešit několik náročných IT úkolů.

Nejprve vytvářeli leték ve Wordu, poté prezentaci na ekologické téma v PowerPointu a nakonec museli bez jakýchkoliv předchozích znalostí zvládnou práci s Ozobotem. Úkoly, které děti řešili s Ozoboty najdete v přílohách pod článkem.

Hodnocení pro porotu bylo velmi složité, protože většina odevzdaných úkolů byla na vysoké úrovni.

První 3 místa si nakonec ke smutku domácích odnesly týmy ze ZŠ Krásné Pole. Vítězům gratulujeme:-)

Škola díky tomuto projektu získala 9 ozobotů, které budou dále používány v hodinách informatiky.

 

leták

výsledky

úkoly pro Ozobota: 1. tanec, 2. souboj s časem

 

Přehlídka divadel 

leták

 

Oficiální stránky kontinentálního poháru http://www.ostrava2018.org/ 

Projekt OSTRAVA FANDÍ KONTINENTŮM http://www.ostrava2018.org/ofk/

 

Ostrava fandí kontinentům je projekt Českého atletického svazu, statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje, který je určen žákům základních a středních škol, stejně tak i členům atletických oddílů a klubů. Na oficiální tiskové konferenci na radnici byl pro každou školu vylosován kontinent, kterému bude fandit. Naší škole byl přidělen kontinent Amerika.

Někteří žáci se v loňském školním roce věnovali kreativní části projektu, ve které se svými učiteli vyrobili fandítka pro americký kontinent. A všichni žáci svinovské školy absolvovali v rámci sportovních dnů pohybovou část – hod medicinbalem, skok z místa a štafetový běh.

Vyvrcholením celého projektu je Kontinentální pohár v atletice, který je týmovou soutěží atypického formátu. Koná se jednou za čtyři roky a proti sobě stojí výběry čtyř kontinentů: Evropy, Ameriky, Afriky a společný tým Asie a Oceánie. V každé disciplíně se představí dvě ženy a dva muži za každý tým. Vybraní žáci 1. i 2. stupně se zúčastní obou soutěžních dní (8. a 9. září 2018) na městském stadionu ve Vítkovicích.

Kontinentální pohár 2018 v Ostravě podporují 4 zahraniční a 4 čeští ambasadoři. Zahraniční ambasadoři se v září představí zároveň v roli kapitánů týmů jednotlivých kontinentů. Ambasadorem Evropy se stal bývalý světový rekordman v běhu na 110 m překážek Colin Jackson, americké atlety bude povzbuzovat autor nejdelšího dálkařského výkonu historie Mike Powell. Zbylé dva kontinenty si "rozdělily" dvě bývalé mistryně světa v běhu na 400 m překážek: výběr Austrálie a Oceánie povede Jana Pittmanová a ambasadorkou Afriky je Nezha Bidouaneová. Českými patrony a zároveň patrony celoročního projektu pro školy a oddíly jsou dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, halový mistr světa v běhu na 400 m Pavel Maslák, stříbrný medailista z mistrovství.

45678123

logo

Projekt se skládá z několika projektových dnů, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění a zpestření výuky environmentální výchovy, přírodovědných a technických předmětů. Na zotavovacích pobytech v Beskydech chceme ve spolupráci se SVČ Ostrava-Zábřeh, p.o. a dalšími odborníky realizovat programy enviromentální výchovy na pobytových akcích. Žáci se nenásilnou a zábavnou formou seznámí se základními ekologickými principy a pomocí zážitkové pedagogiky, netradičních výtvarných technik, her a soutěží budou mít prostor prohloubit své smyslové a podprahové vnímání přírodních entit kolem nás.

Další projektové aktivity se týkají dramatické výchovy, přiblížíme tradice a zvyky specifické pro místo, kde žáci navštěvují školu, a navštívíme naši partnerskou školu v Polsku, kde si připomeneme slezské tradice a zvyky z okolí Swierklan.

Nejmenší žáci si zahrají na malé ekology, kdy pomocí správné orientace v terénu budou plnit soutěžní otázky na dané téma, které budou doplněny o různorodé sportovní disciplíny.

I. Tradiční aktivity ve Svinově

1. Vítání jara

 

V úterý 27. března proběhl ve školní družině projektový den „Vítání jara“. Paní vychovatelky společně s dětmi školní družiny a mateřských školek vynesly „Mařenu“, která symbolizuje konec zimy, vhodily ji do Porubky a všichni přivítali jaro. Cestou k Porubce jsme prozpěvovali lidová pořekadla a popěvky. Děkujeme svinovským dobrovolným hasičům, kteří přispěli k úspěšné realizaci této akce.

Pozvánka

DSC04460 MediumDSC04447 MediumDSC04452 MediumDSC04456 MediumDSC04410 MediumDSC04404 MediumDSC04405 MediumDSC04471 Medium

 

 

2. Země 2018

Dne 20. dubna 2018 se konal v naší škole projektový den „Země 2018“.  Jako každoročně byli do projektového dne zapojeni žáci 3.–5. ročníku, kterým tento den připravili pedagogové naší školy společně s žáky 7.–9. ročníku.  Letos žáci prošli celkem 7 stanovišť, kde si formou soutěží upevnili znalosti z ekologie, přírodovědy a první pomoci. V dílnách se seznámili s druhy dřevin a jejich zpracováním. Společně s žáky 7. a 9. ročníku prováděli některé z chemických a fyzikálních pokusů. V tělocvičně si vyzkoušeli i svou tělesnou zdatnost nutnou k pobytu v přírodě. 

DSC04553DSC04554DSC04566DSC04586DSC04595DSC04600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. soutěže

1. Přehlídka školních divadel

Dne 17. května 2018 uspořádala ZŠ a MŠ Ostrava Svinov, p.o. pro své žáky a žáky dalších spřátelených základních škol již třetí ročník nesoutěžní přehlídky divadelních představení. Naše pozvání přijala ZŠ Krásné Pole a ZŠ pro sluchově postižené v Ostravě. Z řad pořádající školy vystoupilo 6 třídních kolektivů s  hudebními, tanečními a dramatickými čísly. Pro všechny zúčastněné herce i diváky bylo ve velké tělocvičně postaveno podium s oponou a prostorné vzdušné hlediště. Přehlídka, trvající téměř 3 hodiny, byla velmi pestrá. Zhlédli jsme dramatizace klasických pohádek v podání žáků čtvrté třídy, ale i jejich modernější adaptace nastudované staršími kamarády. Nejstarší herci se nechali inspirovat povídkami Šimka a Grossmana, taneční číslo rozproudilo krev v divácích a vystoupení Tichého zpívání neslyšících dojalo jejich srdce. Potlesk zazněl, účinkující byli odměněni, scéna osaměla. Ale ne na dlouho, za rok se všichni opět setkáme na těchto prknech, která pro nás zatím znamenají svět.

 

7trDP17trDP2

Pozvánka

Program

2. Cesta za pokladem

Dne 26. 9. 2018 se ve školní družině E. Rošického uskutečnil projektový den „ Cesta za pokladem“.

Žáci 5. tříd se stali kapitány družstev. Vylosovali si barvu svého týmu a stejně barevnou čelenkou se označili všichni členové. Po zvolání týmového pokřiku mohla začít „Cesta za pokladem“. Na jednotlivých stanovištích postupně plnili všechny úkoly.                                                              

Své sportovní dovednosti si vyzkoušeli prolézáním pavoučí sítě, házením šiškou na cíl a svou rovnováhu si prověřili na vyvýšených kůlech. V novém altánku se zabývali ekologickými úkoly. Třídili odpad, luštili ekologickou hádanku a zkoušeli odhadnout dobu rozkladu surovin. Na zahradě MŠ se naučili vázat základní uzly, poznávali turistické značky a také potrápili své mozkové závity hlavolamem. V mezičase se všichni snažili podle své fantazie vytvořit z PET víček společnou krásně barevnou mandalu.                                                                                                                                     

Na závěr museli složit mapu ostrova s pokladem. Za úspěšné splnění všech úkolů na jednotlivých stanovištích dostali tajnou indicii, která jim pomohla k nalezení pokladu. A pak se už všichni mohli radovat ze sladké odměny a drobného dárku. 

 Cesta za pokladem 2018 014Cesta za pokladem 2018 016Cesta za pokladem 2018 017Cesta za pokladem 2018 019Cesta za pokladem 2018 020Cesta za pokladem 2018 008Cesta za pokladem 2018 010Cesta za pokladem 2018 011Cesta za pokladem 2018 007Cesta za pokladem 2018 004Cesta za pokladem 2018 005Cesta za pokladem 2018 006Cesta za pokladem 2018 003

 

 III. Poznávání tradic Slezska

24. května se vydali žáci 4. ročníku na návštěvu partnerské školy Szkoły Podstawowe nr 2 im. Świętej Jadwigi w Świerklanach. Žáci prožili dopoledne plné netradičních soutěžních disciplín. Naše družstvo se umístilo na 1. místě a to i přesto, že jsme museli bojovat i s polštinou, protože ta je pro nás opravdu cizí jazyk. Ale nakonec jsme se vždy domluvili.

V průběhu dne jsme se postupně seznámili s některými tradicemi a zvyky ve Slezsku a vzájemně jsme si povídali o tradicích a zvycích, které dodržujeme u nás ve Svinově.

Po návratu jsme se opět pustili do již započaté práce na česko-polském slovníku, který jsme začali tvořit v rámci projektu Mezi námi.

 DSC03194 plDSC03200 plDSC03204 plDSC03225 plDSC03226 pl

 

  

 

  IV.  Environmentální výchova na zotavovacích akcích

 

V květnu a červnu se žáci prvního i druhého stupně zúčastnili ekologických a environmentálních programů, které byly realizovány na zotavovacích pobytech v Beskydech.

Žáci 1. stupně v týdnech od 14. 5. do 18. 5. 2018 a od 11. 6. do 15. 6. 2018 v počtu 87 žáků.  Žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku se zúčastnili environmentálního a ekologického programu Hnutí DUHA pod názvem Velké šelmy. Rysi, medvědi a vlci se vracejí do českých hor, kde kdysi patřili mezi běžná zvířata. Hnutí DUHA podporuje návrat těchto vzácných dravců, ale pytláci i nešetrné zásahy do krajiny je vytlačují jen na několik málo míst v ČR. Velké šelmy jsou ceněným klenotem naší přírody, ale jsou také důležité pro zdraví lesů, udržují totiž rozumný počet srnců, jelenů a divokých prasat. Žáci se dozvěděli o hlídkách speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA, kteří každou zimu monitorují terén v Beskydech a na Šumavě. Mají odradit myslivce a pytláky od ilegálního lovu a také monitorovat pohyb velkých šelem. Děti se seznámily se životem šelem v Beskydech. Viděly fotografie a filmy z fotopastí, učily se odstranit zbytečný strach z šelem, často způsobený pověrami. Hnutí Duha s žáky také probralo, jak se mají chovat v lesích, aby v rámci ekologických pravidel mohly tyto šelmy u nás žít.

V závěru měsíce června od 18. 6. do 22. 6. byl již tradičně připraven pro žáky 2. stupně zotavovací pobyt. Letos se jejich cílem stalo Valašsko – horský hotel Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Během pobytu měli žáci možnost poznávat malebnou přírodu v okolí Velkých Karlovic. Podnikli půldenní okružní vycházku na Čarták a celodenní hřebenovou túru
na Benešky. Kdo se těchto akcí nemohl zúčastnit, ten zvládal menší okruhy v okolí Velkých Karlovic. Celou středu a ve čtvrtek dopoledne pak 70 žáků 6.–8. ročníku procházelo environmentálně-ekologickým a zážitkovým programem, který pro ně připravili lektoři Střediska volného času Ostrava-Zábřeh. Žáci se nenásilnou a zábavnou formou seznámili
se základními ekologickými principy a pomocí zážitkové pedagogiky, netradičních výtvarných technik, her a soutěží měli prostor prohloubit si své smyslové a podprahové vnímání přírodních entit kolem nás.

 IMG 20180613 093200IMG 20180613 162651 kryIMG 20180613 162828 kryIMG 20180613 162934 kry

Název projektu:                                  Otevřená škola

Registrační číslo projektu:     CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007133

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzva: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní

Realizace projektu: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Publicita

logo ov

 

V tomto kalendářním roce jsme získali prostředky z rozpočtu statutárního města Ostravy, oblast školství, k realizaci projektu pod názvem

 

Škola vážně i nevážně 2017.

 

Projekt se skládá z několika projektových dnů, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění a zpestření výuky environmentální výchovy, přírodovědných a technických předmětů.

 

Zaměříme se na vztahy a vytváření zdravých sociálních vazeb ve třídě. Seznámíme žáky s dodržováním správného životního stylu a to nejen prostřednictvím sportovních aktivit, ale i dodržováním návyků při správném stravování. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem v Ostravě-Martinově se seznámíme s činností a povoláním hasičů a žáci se naučí jak správně reagovat při řešení mimořádných událostí. Další projektové aktivity se týkají dramatické výchovy a zručnosti v informačních technologiích. Na jaře se žáci seznámí s tradicemi a zvyky, které jsou specifické pro místo, kde žijí a navštěvují školu. Formou soutěží a aktivit se zaměříme na region Ostravska.

 

 

Popis projektových aktivit: (pro zobrazení informací klikněte na název akce)

I. 105. výročí založení ZŠ Ostrava-Svinov

 plakatnaweb


II. Tradiční aktivity ve Svinově

1. Vítání jara

      Více ZDE.

      FOTOGALERIE ZDE.

pozvankaMorena

 2. Země 2017

      Více ZDE.

      FOTOGALERIE ZDE.

 

III. Soutěže

1. Soutěžní přehlídka školních divadel 2017

       Pozvánka ZDE

2. Prezentiáda

3. Chlebíček na cestě kolem světa

 

IV. Chci se stát Soptíkem

Více o akci ZDE  a  ZDE

FOTOGALERIE 

 

V. Vztahy ve třídě

 Adaptační kurz

Stmelovací workshop

projektrozvoj

 

 

 

 

 

 

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzvdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

projektrozvoj2

Uložit

Uložit

Dopravní výchova a chování za mimořádných událostí se staly náplní projektového dne, který se uskutečnil 26. dubna (pro žáky 6. a 7. ročníku) a
28. dubna (pro žáky 8. a 9. ročníku).

Znalosti a schopnosti z těchto oblastí života si žáci prověřili na čtyřech stanovištích, která pro ně byla připravena. Na školním hřišti si v rámci jízdy zručnosti vyzkoušeli své cyklistické dovednosti, v učebně IVT si otestovali své znalosti pravidel silničního provozu, v učebně přírodopisu se v rámci zdravovědy věnovali nácviku první pomoci a na stanovišti POKOSu se zabývali přípravou občana k obraně státu a chováním člověka za krizových situací.

FOTOGALERIE

LogoOstrava

 

 

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy – oblast školství

Název projektu: Škola vážně i nevážně 2016

Téma podpory: 1. Celoroční i jednorázové volnočasové aktivity, významné akce celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních škol, studenty středních škol a klienty školských zařízení zájmového vzdělávání

Termín:1.3.2016 - 30.11.2016

 

Projekt se skládá projektových aktivit zaměřených na zkvalitnění výuky přírodovědných a technických předmětů, čtenářské gramotnosti, dramatické výchovy, zručnosti v informačních technologiích. Formou soutěží, výstav a prezentací v Power Pointu se zaměříme na region Ostravsko a připomeneme si významnou osobnost českých dějin. Blíže se seznámíme se s tradicemi a zvyky, které jsou specifické pro místo, kde žáci žijí a navštěvují školu.

 

Publicita:

https://svinov.ostrava.cz/cs/o-svinove/zpravodaj/rok-2016/copy_of_Letni_vydani_2016_final.pdf 

 

 

 

Popis projektových aktivit:

1. Vítání jara – rozloučení se zimou a oslava jara.

Více ZDE

FOTOGALERIE

vitanijaraplakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Země 2016 – aktivity a soutěže zaměřené na environmentální výchovu, přírodovědné a technické předměty.

Více ZDE

FOTOGALERIE 

 

3. Po stopách Karla IV. – v rámci 3. - 7. ročníku se uskuteční projektové aktivity na téma Po stopách Karla IV. Žáci budou ve smíšených skupinách spolupracovat při práci s odborným i beletristickým textem (zvyšování čtenářské gramotnosti). Základní údaje o životě a významu Karla IV. zpracují ve formě informativních panelů, které budou vystaveny v prostorách školy. Výlet do Prahy – žáci se seznámí s místy, která mají spojitost s životem Karla IV.

Více ZDE

FOTOGALERIE

 

4. Soutěž v počítačové prezentaci 2016 – soutěž žáků ve dvou kategoriích (I. stupeň a II. stupeň), téma prezentací zaměříme na Ostravsko, soutěže se zúčastní kromě žáků naší školy i žáci partnerských škol.

Více ZDE

Diplomy ZDE

FOTOGALERIE

 

5. Přehlídka školních divadel – soutěž divadelních představení žáků naší školy a partnerských škol.

Více ZDE

FOTOGALERIE

 

logo5

 

Hlavním cílem projektu Modernizace výuky fyziky a chemie, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01555, realizovaný v ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o. je výuka fyziky a chemie názornou a zábavnou formou, která žákům a učitelům fyziky a chemie umožní netradiční pohled na fyzikální a chemickou problematiku. Projekt je zaměřen na výuku fyziky a chemie pro druhý stupeň základní školy, resp. pro 6. až 9. ročník ZŠ. Žákům projekt umožní snadnější a zábavnější osvojení probírané látky, pochopení daného fyzikálního nebo chemického problému, které mohou uplatnit a využít v každodenních životních souvislostech, umožní zlepšit znalosti tak, aby byly na úrovni technického vývoje a odpovídaly požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Stejně tak by měl projekt pomoci pedagogům s efektivní výukou těchto náročných předmětů. V tomto ohledu by měla také výrazně napomoci zvýšit kvalitu výuky nově vybavená fyzikální a chemická učebna. Projekt je dotován 85% z prostředků EU a 15% z rozpočtu MOb Svinov, který celý projekt předfinancoval.