Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ
OSTRAVA-SVINOV, p.o.

SE KONÁ NA TĚCHTO PRACOVIŠTÍCH:

MŠ Polanecká 92/4 - počet volných míst - 13

MŠ Rošického 1082/22 - počet volných míst - 29

MŠ Stanislavského 1247/5 - počet volných míst - 4

(Počet volných míst je včetně rezervy pro děti s možnými odklady školní docházky)

1. Žádost o přijetí dítěte:
obdrží zákonný zástupce dne 3.5.2018 od 7,00 hod – 15,30 hod. na jednotlivých pracovištích MŠ. V tento den mají zájemci možnost prohlédnout si také zařízení mateřských škol.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná:
10.5.2018 od 7,00 hod – 16,00 hod. na výše uvedených pracovištích MŠ.
Přineste s sebou, prosím, občanský průkaz, rodný list dítěte a zcela vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
K zápisu zveme rodiče s dětmi.

3. Správní řízení:
Podáním žádosti bude zahájeno správní řízení.
Rozhodnutí ředitele školy, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání se oznámí zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích jednotlivých pracovišť MŠ a na webových stránkách školy www.zssvinov.cz do 30 kalendářních dnů. Zákonní zástupci obdrží také písemné rozhodnutí o přijetí dítěte.
Zákonní zástupci, jejichž děti nebudou přijaty obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy.

NAŠE MŠ NABÍZÍ:
• Plavecký výcvik
• Lyžařský výcvik
• Zotavovací pobyt dětí v přírodě
• Návštěvy Divadla loutek v Ostravě, návštěvy divadelních společností přímo v MŠ
• Seznamování dětí s živou a neživou přírodou ve Stanici mladých přírodovědců.
• Pořádání společných odpoledních akcí pro děti a rodiče např. tématické dílničky, oslavy MDD apod.

Kritéria k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k nahlédnutí u vedoucí
učitelky na jednotlivých pracovištích a na webových stránkách školy.

SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 

 

 

Přihlásili jsme se do programu "Recyklohraní aneb ukliďme svět".

recyklo

MŠ Polanecká se stala členem celostátní sítě mateřských škol se zaměřením na ekologickou výchovu Mrkvička.

IMG 20170511 0001

Polanecká 92, 721 00 Ostrava–Svinov
Tel: 596 964 353


 Bc. Pavlína Slováková             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.